Vi söker disputerade föreläsare

searchingVi vill att AkademikerKompetens skall ha de absolut bästa föreläsarna – såväl teoretiska praktiker som praktiska teoretiker (disputerade).

Inriktningen på föreläsningarna skall vara sådan att den skall ligga i samtliga deltagares intresse oavsett vilket fackförbund man tillhör, d v s handla om ämnen som relationer till chefer och medarbetare, konfliktens anatomi och lösning, hur skapas god retorik, hur kommuniserar man tydligt och vinnande, hur löser man vardagspusslet, hur presenterar man framgångsrikt, vad vinner man på mångfald, vilka möjligheter skapar en interkulturell miljö mm?

Känner Du att detta är Dina områden, Du disputerad, gillar att stå på scen inför stor publik och vill nå en bred allmänhet där alla har akademisk examen, så ber vi Dig kontakta oss för ett samtal.