Tobias Bromander

Politisk skandal! – Spelar det någon roll om du är man eller kvinna?

Ofta hörs uttrycket ”det är en skandal” men varför uppstår politiska skandaler och finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män? Det finns många påståenden om en genusdimension i mediernas gestaltning, men relativt få vetenskapliga belägg för detta har funnits. Seminariet tar sin utgångspunkt ur forskningsresultat från en nyligen publicerad studie av 92 svenska politiska skandaler mellan åren 1997-2010. I politiska skandaler kan stora personliga värden komma stå på spel. Bland annat kan politiska karriärer komma att avslutas till följd av intensiva och ihållande mediedrev. Det för därför ingenting gott med sig om medierna gör en omotiverad skillnad på kvinnor och män i deras rapportering av politiska skandaler. Utöver frågan om en eventuell genusdimension i mediernas gestaltning av skandaler diskuteras vilka krav som samhället ställer på folkvalda politiker. Vilka handlingar riskerar att bli till politiska skandaler? Under seminariet ges också vägledning för hur man skall hantera en skandal om den uppstår.

Tobias Bromander är forskare och lärare i Statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Under 2012 disputerade Tobias på avhandlingen ”Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?”

För mer information eller bokning av Tobias Bromander, vänligen kontakta Mace Speakers, tel 08-22 20 10 eller info@macespeakers.se