Vi är varandras arbetsmiljö

Cecilia Hed Malmströms föreläsning visar på problembilder som vi inte alltid reflekterar över. Hur vi människor reagerar och förväxlar. Hur olika vi är som män och kvinnor, men också hur enkelt det kan vara att få till en önskad förändring. Hennes föredrag beskriver hur ledarskap kan se ut i utsatta områden – ett hierarkiskt ledarskap. Skillnaden mellan att arbeta under manligt och kvinnligt ledarskap och hur man som medarbetare kan ställa krav, men också hur man kan vara krävande för en ledare. Det handlar om relationer.
Polarguiden Cecilias Hed Malmströms föredrag bygger på hennes erfa renheter från Sydpolsbasen Amundsen-Scott, där Cecilia under fyra må nader deltog i ett forskningsprojekt boende i tält i -58°C och ombord på Polarfartyg till Antarktis, Grönland och Svalbard. Idag är Cecilia chef för Mellansvenska Handelskammaren.