Mindfulness

Michaël Le Duc berättar om erfarenheterna av att använda mindfulness (medveten närvaro) i sitt arbete. Exempelvis att regelbundet röra sig i arbetsplatsens olika delar med öppna sinnen för människorna och miljöerna. Att lyssna aktivt och acceptera de inre och yttre konflikterna som en naturlig del av livet. Sång och musik, i all ödmjukhet, använder Michaël som ytterligare ett sätt att träna medveten närvaro, t ex att övervinna motståndet att repetera.
Michaël Le Duc är universitetslektor i företagsekonomi (marknadsföring) och ordförande för SACO-S vid Mälardalens högskola. Michaël disputerade 1996 vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet på en avhandling inom marknadsföring av miljöinformationssystem. Forskning och undervisning handlar främst om industriell marknadsföring. I ett projekt med Microsoft deltar Michaël i marknadsföring av affärssystem, senast genom att bidra till planering och genomförande av ett event i Barcelona.