Mindre stress och bättre hälsa!

Hur ska vi kunna hantera all stress som ofrånkomligt finns i våra liv? Vad
ska vi acceptera och vad behöver vi förändra? Vad kan vi göra med
negativa och självkritiska tankar som tar vår energi och kraft?
Maria Gerlofson pratar om vad som händer i hjärnan, livet och kroppen
när vi är stressade, samt ger dig tips och förslag på hur du kan agera när
du känner dig stressad. Hon ger även konkreta råd och verktyg för att inte
fastna i ältande och negativa tankebanor. Föreläsningen bygger på ACT –
Acceptance and Commitment training, en metod som visat sig i forskning
vara effektiv för att minska stress och främja hälsa. Maria är utbildad
handledare i ACT- Hantera stress och främja hälsa.