”Framtidens välfärd”

Stefan Fölster talar om de utmaningar som sjukvård, skola och
åldreomsorgen står inför. Är resursbrist eller ledningen det största
problemet? Hur påverkar demografi och ny teknik? Vad säger
forskningslitteraturen? Hur ser framtidens lösningar ut?

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet och adj. Professor på KTH, har
nyligen publicerat boken “Den Sjuka Vården 2.0”, och tidigare även
böcker och artiklar om skolan, omsorgen och välfärdens ekonomi och
styrning.