Uppdrag Mellanchef

En mellanchef är den som har chefer rapporterande till sig och i sin tur rapporterar till någon. Oavsett om din titel är divisionschef eller VD är du därmed mellanchef och din vardag påverkas av allt från ditt uppdrag, till vilken organisationsstruktur du agerar i. 98% av denna vardag kommunicerar du på ett eller annat sätt. Helena bjuder på egna erfarenheter som mellanchef och en sjustegsmodell som gör dig mer effektiv i ditt ledarskap.
Helena Källerman är Ledare, Konsult, Författare och Föreläsare. Hon är Magister i Företagsekonomi, magister i Mänskliga rättigheter, kandidat i Litteraturvetenskap. Hon arbetar med företagsutveckling, affärsutveckling och ledarskap. Genom styrelseuppdrag och chefsposter på bl a HP, Sweco, och Läkare utan Gränser har hon erfarenhet av och kunskap om såväl strategiska som operativa frågeställningar, internationella och lokala samt kommersiella och ideella organisationsutmaningar.