To team or not to team: vad forskningen egentligen säger om teamarbete

Stefan Söderfjäll kommer att presentera en översikt av forskningen på team och förutsättningar för effektiva och väl fungerande sådana. I detta seminarium kommer han att presentera vad team egentligen är och gör och förutsättningar för effektivt teamarbete, hur effektivt teamarbete ser ut, vilka tankegångar och känslostämningar som påverkar teamets arbete, vad goda teamprestationer är för något och vad det innebär att leda och utveckla ett team.
Stefan Söderfjäll är Fil. Dr i psykologi, författare, organisationskonsult och föreläsare, Ledarskapscentrum och tidigare institutionen för
psykologi, Umeå universitet. Han har under de senaste 15-20 åren verkat för att föra ut vetenskapligt baserad kunskap i arbetslivet, särskilt
inom ämnesområdena ledarskap, team och motivation i vilket han under många år haft ett nära samarbete med världsledande forskare i området.
Han är författare till ett flertal böcker i ämnet, bland annat Behovsanpassat ledarskap: att skapa förutsättningar för motivation,
prestation och välbefinnande och nu senast, To team or not to team: vad forskningen egentligen säger om teamarbete.