Einstein och Du

Ikonen för intelligens; Albert Einstein. Vad kan vi lära av honom? Att man måste vara högintelligent för att lyckas professionellt, för att trivas med livet? Inte alls faktiskt. Einstein lämnade efter sig många okända citat om intelligensen, det sunda förnuftet, meningen med livet, m.m. Henrik Andershed, professor i psykologi och docent i kriminologi, låter Einsteins ord studsa mot hans egna liv och erfarenheter men också mot modern forskning. Det blir en tänkvärd föreläsning som kan hjälpa dig som professionell – men också som människa.