Mod att förändra(s)

”Kulturen äter strategi till frukost” är ett känt påstående, men kan vi ändra kulturen i en verksamhet så att vi klarar förändringar? Vem skriver företagets manus? Vem regisserar de känslor som styr våra dagliga handlingar? Staffan Ehde är en flerfaldigt prisbelönad filmproducent, författare och och en mycket uppskattad föreläsare som både inspirerar, engagerar och
ger nya infallsvinklar. I maj 2016 kommer Staffans andra bok ut på Roos & Tegners förlag ”Innovera eller dö – konkurrera med syftet, verksamhetens DNA”