Utbränd! – Chefens ansvar?

En utbränd medarbetare kostar företaget stora summor i oplanerade
kostnader. För den utbrända medarbetaren kan de personliga följderna bli
katastrofala, i värsta fall död. Föredraget handlar om vad stress är, vad
som gör oss stressade och ger ett antal råd för att förhindra stress och
utbrändhet.
Anders Gustavsson arbetar som föreläsare och konsult med
ledarskapsutveckling samt organisationsutveckling. Med värme, entusiasm
och glimten i ögat utmanar han gärna sina åhörare på ett humoristiskt sätt.
Anders har en bakgrund som docent i kemi på Kungliga Tekniska
Högskolan.