Megatrender, framtiden och lilla jag

– Globalisering, urbanisering och digitalisering – så påverkas
verksamhetsutveckling, ledarskap och medarbetarskap

Globalisering, urbanisering och digitalisering är begrepp som skär genom
dagens samtal om utveckling. Men vad är nytt och vad betyder det
egentligen? Vilka förändringar påverkar ledare och medarbetare?
Under seminariet väcks tankar kring bl a:
· Vilken ansats säkerställer systematisk verksamhetsutveckling i en omvärld
med nya förutsättningar?
· Hur skapar verksamheter nya kärnkvaliteter och förhåller sig till nya
affärsmodeller?
· Vad betyder det för mitt ledar- och medarbetarskap?
Peter har över 20 års erfarenhet från företags- & verksamhetsutveckling
med tydligt marknadsfokus och ansats i varumärken och strategi som går i
takt med eller driver utveckling. Peter blandar exempel från ledande
forskning med praktisk erfarenhet kring vad riktigt framgångsrika företag
och ledare gör för att lyckas bättre än andra.
Peter Rovér är en inspirerande och erfaren inspiratör och
föredragshållare. Han är VD för Managementkonsultbolaget Effect
Management och dessförinnan 10 år inom Handelshögskolan i Stockholm
2013 blev han utsedd till Årets Mentor i Sverige. Han sitter i styrelsen för
världsledande forskningscentret CTF (Centrum för Tjänsteforskning) samt är
styrelseordförande i företagsinkubatorn Inova.