Högt i tak – men var har vi golvet?

Föreläsningen handlar främst om Jeanettes erfarenheter av att vara kvinna, gay och whistle-blower i en starkt manlig hierarkisk organisation. Med hjälp av mycket humor och värme tar hon upp flera av de händelser
som engagerat henne och de utmärkelser hon fått för sina insatser. Föreläsningen innehåller exempel på fördomar Jeanette mött, som skulle kunna inträffa i vilken organisation som helst. Vidare ingår polisorganisationens och medias reaktioner samt hur man valt att hantera olika situationer.