Det miljövänliga kontoret

Göran Bryntse, tekn.dr, är en välkänd expert i energi- och miljöfrågor. Hans existentialistiska och aktivistiska ådra, grundmurad först genom ”Rädda Ljusnan” och sedan genom hans tio år som ledare för kampen för
klorfritt papper i Sverige, är byggd på engagemang kombinerad med kunskap. Nu 40 år senare manifesterar den sig i hans ordförandeskap för Sveriges Energiföreningars Riksorganisationer, artiklar och föreläsningar. I detta föredrag får vi tips på hur vi genom medvetenhet och kunskap kan bidra till ett mer kostnadseffektivt kontor och en bättre miljö genom våra val och vårt agerande på arbetsplatsen.