”Skulle du köpa dig själv?”

Detta är ett seminarium om vikten av det första intrycket i alla relationer.
”Det första intrycket är det bestående” är ju bara en gammal klyscha…
Eller? Sanningen är att innan människor köper ditt budskap, din tjänst eller
din produkt så behöver man ha ”köpt” dig som person. Den ickeverbala
kommunikationen är det som kommunicerar starkast fast vi inte alltid är
medvetna om det.
Angela Ahola, Fil.Dr. Psykologi med 16 års erfarenhet av psykologin
bakom det första intrycet, stereotyper, juridiska
bedömningar och icke verbal kommunikation. Hon har undervisat både
inom näringslivet som inom den akademiska världen inkl Stockholms
Universitet och Polishögskolan. Angelas forskning har lett till akademiska
publikationer och omnämns ofta i press / tv.