Den inre kompassens makt En förändringsfilosofi

Seminariet bygger på en nyutkommen bok med samma titel. Den är tänkt
att fungera som guide till företag och organisationer i
förändringsprocesser. I föreläsningen kommer Du att få verktyg att öka ditt
självbestämmande och inte bli offer för andras behov och önskningar. Låt
dig istället styras inifrån och du kan återta makten över din vardag. Du är
inte längre ett offer utan bestämmer själv vart du är på väg. Med din
integritet ökar också respekten för dig liksom ditt välbefinnande.
Morgan Borg, MSc har mångårig erfarenhet av förändringsarbeten från
flera stora svenska och internationella företag. Morgan arbetar också
internationellt med coachinguppdrag för både grupper och individer i
Kina, England och Tyskland.