”Attitydboosta dig själv!”

Vi på Popretorik är övertygade om att varumärkeskommunikation år 2014
handlar mer om vad vi gör, än vad vi säger! Vi vill inspirera kring hur en
beteendeförändring kan göra att vi som enskilda individer kommunicerar
positivitet och glädje. Som i slutändan märks på företagets resultat, på alla
tänkbara plan. Människans attityd kommunicerar rent retoriskt. Den kan
locka medarbetare och kunder, likväl som den kan skrämma iväg dem. Så
låt er företagsattityd blomstra på ett positivt sätt.
Kjell Dahlin, fil kand i retorik som under 20 års tid jobbat med
kommunikationsfrågor i näringslivet.