Värdegrund för att motverka kränkande särbehandling

2003 arbetade Emilia Åhfelt Dimitriadis i Kosovo som soldat där hon blev utsatt för sexuella trakasserier av sitt arbetslag. Hon har sedan dess föreläst och utbildat i just värdegrundsfrågan och om hur man skapar starka och friska arbetslag fria från kränkande särbehandling. Emilia arbetar mycket med deltagarnas självinsikt, mod och kommunikation och använder sig av ett coachande förhållningssätt. Hon är idag VD för EMJA Hälsodialog AB.