God muntlig kommunikation att vara maximalt professionell i det skarpa läget

Vad vi säger är viktigt, HUR kan avgöra genomslaget!
Men vad är det då som gör att det är så mycket intressantare att lyssna till
vissa än till andra? Än sak är säker: det handlar om så oerhört mycket mer
än själva innehållet. Modern kommunikationsforskning från Harvard och
IMD visar detta påtagligt. Den som har insikt och kunskap om de
grundläggande faktorer som ytterst påverkar mottagarens upplevelse när
vi kommunicerar muntligt får ett försprång. I interaktion med deltagarna
synliggör Per vad det handlar om och utifrån detta introduceras
deltagarna med ömsom humor och allvar till ett tydligt,enkelt, funktionellt
och omedelbart tillämpbart verktyg. Per Furumo är konsult i muntlig
framställning/retorik/presentationsteknik. Bland Pers kunder finns en
mängd av våra stora företag. Per är ursprungligen utbildad sångpedagog
och har utifrån sina erfarenheter från samarbeten med flera av världens
främsta dirigenter, sångsolister och orkestrar förpackat och omsatt sina
kunskaper för näringslivet.