Ditt beteende och din attityd framgångsfaktor för jobbet och privat

Ingvar Bengtson har bl.a. utvecklat en metod för att förbättra laganda,
ledarskap och motivation, LLM-processen. Den bygger på att alla
medarbetare på alla nivåer engageras i förbättringsprocessen. I
föredraget/aktiviteten visar han vad som krävs, det vill säga vilka
förutsättningar som måste finnas i företag och organisationer. Ingvar ger
också konkreta exempel på hur man skapar långsiktig laganda, ledarskap
och motivation som leder till en garanterad resultatförbättring.
Vid sidan av ovanstående kommer Ingvar att beröra deltagarna kring
områden som personlig utveckling, värderingar och hur man skapar kvalité
i livet. Ingvar Bengtson är beteendevetare och har specialiserat sig på att
utveckla ledarskap, laganda och motivation med resultatgaranti både i
näringslivet och inom idrotten. Han är också verksam som mental rådgivare och samarbetar ibland med Riksidrottsförbundet, landslag och
elitidrottare. Han har själv ett förflutet som seglare på elitnivå.