Våga chefa – när du måste ta ledningen

De senaste åren har stort fokus inom management och ledarskap legat på att ta hand om människor, initiera rehabilitering, arbetsmiljöfrågor etc. Det faktum att medarbetare behöver handfast ledning har halkat långt ner på prioriteringslistan. Många chefer har känt att de fått ansvar utan befogenheter. Men en chef måste också Våga chefa! Föreläsningen erbjuder verktyg för att hantera när chefens behov av uppskattning skymmer sikten för ett klarsynt, effektivt och humant ledarskap. Sofia Norberg är civ.ing. och ledarskapskonsult som med psykologen Bodil Wennberg bl.a. skrivit boken ”Våga chefa”. Hon vill inspirera till en ledarroll med mer go. Det betyder inte en återgång till den gamla auktoritära ledarstilen utan att man vågar ingripa i påfrestande situationer.