Om lejon kunde tala

Problemet: I arbetslivet kommunicerar vi mer och mer med många olika människor. Ju mer brännande samtalsämnet är, desto större är risken att vi missförstår varandra. Ju mer laddad och viktig diskussionen känns, desto mer koncentrerar vi oss på att själva får fram det vi vill ha sagt, vilket gör de andra mindre begripliga för oss.

Lösningen: Fokusera på den andra, på att förstå framför att bli förstådd. Men hur? Så kallat aktivt lyssnande innebär mer än att luta sig framåt och humma “Jag förstår”, och det är värt att lägga en del energi på att förbättra dessa färdigheter. I föreläsningen presenteras 5 tumregler för att bli bätttre på att fatta plus en metod för att nå samförstånd i pressade situationer.