Storytelling

Det blir allt vanligare att företag, organisationer och personer använder sig av så kallad storytelling i sin kommunikation. Det handlar om att använda sig av sin historia, eller att skapa PR kring händelser som blir till berättelser som sprids från mun till mun i sociala medier. Den viktigaste komponenten i Storytelling är själva berättelsen, att den har något att säga och berör sin publik. Patrik visar vad som är en bra historia och hur man går tillväga för att hitta den för sin egen del, privat
eller i arbetet. Patrik Hambraeus är TV producent som jobbat större delen av sitt yrkesliv med att skapa historier i form av reportage, filmer, tv serier och
dokumentärer. Nu undervisar han i Storytelling, Motion Design, Pitch och Konceptutveckling för TV på Berghs SOC, Stockholms Dramatiska Högskola och Hyper Island.