En kort guide till ett längre liv

Kan vi påverka vår livslängd och livskvalitet? Svaret är ja, i allra högsta grad. Tio tips på att förändra livsstilen kan ge många extra friska år till livet. Råden som kommer att ges är baserade på forskning och är så lätta att ta till sig att det går att börja leva på ett nytt sätt direkt efter föreläsningen.
Bertil Marklund, leg läkare, professor i Allmänmedicin vid Göteborgs Universitet. Författare till ett 50-tal medicinska rapporter och böcker och cirka 80 vetenskapliga artiklar. Föreläst under många år över hela landet om hälsa och ohälsa samt om bemötande i vården.