Den frivillige hamburgaren

Klämd mellan egna ambitioner och andras förväntningar
Peter Wahlqvist delar med sig av sin erfarenhet av mer än 40 år inom kulturlivet, varav hälften som chef i olika funktioner. Från Nationalteatern på 1970-talet, till regissör på 1980-talet, som teaterchef i Borås och Stockholm på 1990-talet och som svenskt kulturråd i USA på 2000-talet.
• Om hur man förenar sina egna förväntningar och ambitioner med
sin vardag som chef.
• Hur man hanterar de otaliga konflikterna med och bland de
anställda.
• Hur man får det hela att gå ihop med ens överordnades ambitiösa
och politiska mål.
• Inte minst hur man förändras och utvecklas genom sitt eget
chefskap.