Employer Branding genom storytelling ett enkelt sätt att locka de bästa medarbeta

En populär arbetsplats kan liknas vid en stam, som medarbetarna älskar
att tillhöra och som presumtiva medarbetare skulle ge allt för få vara en
del av. En stam med en uppsättning berättelser som bland annat speglar
historia, kärnvärden och visioner. Tillika ett starkt vapen i din Employer
Branding – då berättelser talar till våra känslor.
Genom berättelserna skapar du uppmärksamhet, intresse och når just de
människor du vill lägga vantarna på, för att stärka din organisation och
öka din konkurrenskraft. Under seminariet ger Joakim Eklund en inblick i
hur du identifierar, formar och sprider rätt berättelser, samt tips om hur du
mäter och följer upp.
Joakim Eklund är en av grundarna av den prisbelönade digitalbyrån Hello
There och en uppskattad och ofta anlitad utbildare inom storytelling,
branding och gamification.