Ledarskap konflikt – kreativitet

Vad säger forskningen om hur komplexa problem i en organisation bäst kan lösas? Paradoxalt finns det betydande fördelar med att personalen i en organisation är oense om hur man ska gå tillväga för att lösa
problemet. Att vara oense förväxlas ofta med konflikt – att en av två eller flera parter inte accepterar att man är just oense. Acceptans förklaras i sin tur av organisationskulturen eller arbetsklimatet. Alla dessa begrepp är kända, men mindre känt är hur de hänger ihop och hur man agerar som ledare för att påverka arbetsklimatet. Peter Österberg är doktor i psykologi på en avhandling om ledarstilens påverkan på organisationens kreativa förmåga vid komplex problemlösning. Han agerar speakingpartner
till exekutiva företagsledare om affärsutveckling, ingår i Riksidrottsförbundets team för idrottspsykologiska rådgivare och föreläser på olika universitet och högskolor om ämnen som är associerade med psykologi (arbetsvetenskap, företagsekonomi – organisationsteori och marknadsanalys).