Cirkulär ekonomi

Globalt lever vi idag som vi hade 1,5 planeter. I Sverige är läget ännu sämre där vi toppar skamlistan och förbrukar ca 3,7 planeter årligen. Hur påverkar detta planeten och vad kan man göra för att vända denna trend? Cirkulär ekonomi är ett nytt begrepp men en gammal idé som skulle kunna vara en del av lösningen och som samtidigt kan skapa 100 000 nya jobb bara i Sverige. Hör Elin Bergman och Ann-Charlotte Mellquist från nätverket Cradlenet berätta om sina framtidsvisioner, fördelarna och möjligheterna med cirkulär ekonom. Elin Bergman är Coporate partnership manager WWF samt Styrelseordföranden Cradlenet och Ann-Charlotte Mellquist är project manager and circular economy SME IBM, Styrelsemedlem Cradlenet.

Seminariet avslutas med 15 min. paneldebatt med Cecilia Hed Malmström. polarguide och chef Mellansvenska Handelskammaren, Håkan Hederstierna, Ekon.dr., Trigram AB, tidigare Högskoledirektör på Handelshögskolan, Elin Bergman, Cradlenet samt 15 min. frågestund (alla)