”Utifrån-In: Varumärket som draglok i företags- & verksamhetsutveckling”

Peter Rovér kommer i sin inspirationsföreläsning att bland annat beröra
fyra nyckelfrågor i den långsiktiga verksamhetsutveckling:
Varumärket som strategisk resurs
Använda marknadskrafter i varumärkesbyggandet
Generalist- resp specialistvarumärken – två olika marknadskrig
Varumärkesarketyper – flerfrontsarbete med påverkan på kännedom och
attityd.

Peter Rovér – Årets Mentor i Sverige – är en uppskattad och inspirerande
föredragshållare med över 15 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete i
olika branscher. Han är strategikonsult med specialkompetens inom
varumärken och affärsutveckling. Peter är VD för konsultfirman Effect
Management med bas i Karlstad.