Tänk negativt – få fler positiva resultat

För stort fokus på positivt tänkande, stora mål och visioner har i senare tids forskning visats sig kunna vara kontraproduktivt.
Ett medvetet negativt tänkande hjälper oss att förbereda oss på och hantera de där hindren och problemen som alltid kommer i vår väg.
Det kan även öka motivation, kreativitet och prestation och vi blir också bättre på att undvika de dåliga besluten.
Föredraget handlar om vinsterna med negativt tänkande, att ha en plan B, hur vår rädsla för osäkerhet gör att vi fattar sämre beslut.
Du får med flera konkreta tips och verktyg för att tänka negativt konstruktivt, hantera osäkerhet, undvika vanliga beslutsfällor och omvandla hinder till handling.