Ett skrynkligt ess i rockärmen

I en angelägen föreläsning, fylld av skratt och tårar, berättar Håkan Svensson om våra besynnerliga behov av att kategorisera människor i fack och därifrån skapa normer som sedan blir vedertagna. Vårt fokus på grupper och dess olikheter hindrar inte bara enskilda individer att blomma ut i sin fulla kapacitet, det gör också att begrepp som mångfald och tillgänglighet inte kan slå igenom på allvar. Innehållet är synnerligen aktuellt och viktigt och åhörarna landar också i insikten att vi faktiskt kan förvalta det ess i rockärmen vi alla bär på. Hur skrynkligt det än må vara. Håkan är en av världens mycket få – om inte den enda – sjukgymnasten med cp-skada. Han är också en efterfrågad föreläsare landet runt.