”Vi är varandras arbetsmiljö

Polarguiden Cecilia Hed Malmströms föreläsning visar på
problembilder som vi inte alltid reflekterar över. Hur vi människor
reagerar och förväxlar. Hur olika vi är som män och kvinnor, men också
hur enkelt det kan vara att få till en önskad förändring. Cecilia motto är
´vi är varandras arbetsmiljö´. Hennes föredrag beskriver hur ledarskap
kan se ut i utsatta områden – ett hierarkiskt ledarskap. Skillnaden
mellan att arbeta under manligt och kvinnligt ledarskap och hur man
som medarbetare kan ställa krav, men också hur man kan vara krävande
för en ledare. Det handlar om relationer.

Cecilias Hed Malmströms föredrag bygger på hennes erfarenheter
från Sydpolsbasen Amundsen-Scott där Cecilia under fyra månader
deltog i ett forskningsprojekt boende i tält i -58°C och ombord på
Polarfartyg till Antarktis, Grönland och Svalbard. Cecilia har lång
erfarenhet av att arbeta i organisationer som är utsatta för förändring.
Isolerade och statiska med utsatt ledarskap och som kvinna i en
mansdominerad värld.