”Modernt ledarskap med riktlinjer från hjärnan”

Kunskapen om hur hjärnan fungerar när det kommer till viktig ”mjukvara”
som stress, beslutsfattande, uppmärksamhet, flow, minne och känslor
exploderar tack vare ny hjärnavbildningsteknik. Fram träder också bilden
av människan som en huvudsakligen social figur. Det afrikanska begreppet
ubuntu; som kan översättas till ”jag som människa uppstår genom andra
människor” bekräftas av modern neurovetenskap. Men vad innebär denna
nya kunskap för hur vi kan leda oss själva och andra? Vad betyder det för
arbetsplatsen? Följ med på en spännande resa genom hjärnans vindlingar
baserat på nya forskningsrön.

Marie Ryd är chefredaktör för tidningen Holone och forskarutbildad vid
KI. Hon har idag totalfokus på den senaste forskningen om hur den friska
hjärnan fungerar som bäst. Genom nyhetsbrev, föreläsningar och olika
skräddarsydda utbildningar förmedlar och implementerar hon det bästa
från den kognitiva hjärnforskningsfronten och om hur vi kan hålla vårt
mind resilient och flexibelt.