”De 7 kommunikationssynderna”

Ineffektiv kommunikation kan ske på ett väldigt subtilt sätt men ändå ha
förödande konsekvenser. En kommunikationssynd är just ett subtilt hinder
för effektiv kommunikation som istället skapar konflikter, missförstånd,
dåliga beslut, negativt ekonomiska konsekvenser samt tar tid och energi.
Föreläsningen hjälper dig att identifiera 7 vanliga sätt som hindrar
människor till att kommunicera effektivt. Du får lära dig hur du bemöter
människor som bl.a. klagar & gnäller, dömer & nedvärderar och skyller
ifrån sig samt lära dig hur du själv kan undvika dessa hinder för att skapa
mycket bättre resultat på arbetsplatsen och privat. Metoderna har
vetenskaplig grund inom retoriken och psykologin och de förmedlas på ett
tydligt och inspirerande sätt. Gabrielle Salander, fil. kand. i retorik, är
expert inom retorik och kommunikation.