”Modernt ledarskap med riktlinjer från hjärnan”

Kunskapen om hur hjärnan fungerar när det kommer till viktig ”mjukvara”
som stress, beslutsfattande, uppmärksamhet, flow, minne och känslor
exploderar tack vare ny hjärnavbildningsteknik. Fram träder också bilden
av människan som en huvudsakligen social figur. Det afrikanska begreppet
ubuntu; som kan översättas till ”jag som människa uppstår genom andra
människor” bekräftas av modern neurovetenskap. Men vad innebär denna
nya kunskap för hur vi kan leda oss själva och andra? Vad betyder det för
arbetsplatsen? Följ med på en spännande resa genom hjärnans vindlingar
baserat på nya forskningsrön.

Marie Ryd är chefredaktör för tidningen Holone och forskarutbildad vid
KI. Hon har idag totalfokus på den senaste forskningen om hur den friska
hjärnan fungerar som bäst. Genom nyhetsbrev, föreläsningar och olika
skräddarsydda utbildningar förmedlar och implementerar hon det bästa
från den kognitiva hjärnforskningsfronten och om hur vi kan hålla vårt
mind resilient och flexibelt.

”De 7 kommunikationssynderna”

Ineffektiv kommunikation kan ske på ett väldigt subtilt sätt men ändå ha
förödande konsekvenser. En kommunikationssynd är just ett subtilt hinder
för effektiv kommunikation som istället skapar konflikter, missförstånd,
dåliga beslut, negativt ekonomiska konsekvenser samt tar tid och energi.
Föreläsningen hjälper dig att identifiera 7 vanliga sätt som hindrar
människor till att kommunicera effektivt. Du får lära dig hur du bemöter
människor som bl.a. klagar & gnäller, dömer & nedvärderar och skyller
ifrån sig samt lära dig hur du själv kan undvika dessa hinder för att skapa
mycket bättre resultat på arbetsplatsen och privat. Metoderna har
vetenskaplig grund inom retoriken och psykologin och de förmedlas på ett
tydligt och inspirerande sätt. Gabrielle Salander, fil. kand. i retorik, är
expert inom retorik och kommunikation.

”Skulle du köpa dig själv?”

Detta är ett seminarium om vikten av det första intrycket i alla relationer.
”Det första intrycket är det bestående” är ju bara en gammal klyscha…
Eller? Sanningen är att innan människor köper ditt budskap, din tjänst eller
din produkt så behöver man ha ”köpt” dig som person. Den ickeverbala
kommunikationen är det som kommunicerar starkast fast vi inte alltid är
medvetna om det. Angela Ahola, Fil. Dr. Psykologi med 16 års erfarenhet
av psykologin bakom det första intrycet, stereotyper, juridiska
bedömningar och icke verbal kommunikation. Hon har undervisat både
inom näringslivet som inom den akademiska världen inkl Stockholms
Universitet och Polishögskolan. Angelas forskning har lett till akademiska
publikationer och omnämns ofta i press / tv.

”Vi är varandras arbetsmiljö

Polarguiden Cecilia Hed Malmströms föreläsning visar på
problembilder som vi inte alltid reflekterar över. Hur vi människor
reagerar och förväxlar. Hur olika vi är som män och kvinnor, men också
hur enkelt det kan vara att få till en önskad förändring. Cecilia motto är
´vi är varandras arbetsmiljö´. Hennes föredrag beskriver hur ledarskap
kan se ut i utsatta områden – ett hierarkiskt ledarskap. Skillnaden
mellan att arbeta under manligt och kvinnligt ledarskap och hur man
som medarbetare kan ställa krav, men också hur man kan vara krävande
för en ledare. Det handlar om relationer.

Cecilias Hed Malmströms föredrag bygger på hennes erfarenheter
från Sydpolsbasen Amundsen-Scott där Cecilia under fyra månader
deltog i ett forskningsprojekt boende i tält i -58°C och ombord på
Polarfartyg till Antarktis, Grönland och Svalbard. Cecilia har lång
erfarenhet av att arbeta i organisationer som är utsatta för förändring.
Isolerade och statiska med utsatt ledarskap och som kvinna i en
mansdominerad värld.

“Bli en mer aktiv ledare – så påverkar du andras beteende.”

Författaren och föreläsaren Thomas Lundqvist har utgått ifrån vetenskaplig
forskning i denna spännande föreläsning.
Den ger dig insikter och kunskaper om hur ett aktivt agerande från dig gör
stor skillnad. Föreläsningen ger dig konkreta, enkla och tydliga metoder
och modeller som gör det lättare att hantera din chef och din kollegor
samt egna uppgifter som gör att du kan träna på egen hand innan
du provar metoderna på arbetsplatsen. Bli en aktiv ledare – så påverkar du
dina chefer och medarbetare.