Stefan Fölster

Stefan Fölster är nationalekonom, professor och flitig debattör i olika samhällsfrågor.

Stefan Fölster är ny chef för tankesmedjan Reforminstitutet, som grundats av Stiftelsen Fritt Näringsliv.
Han var tidigare chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Stefan har också arbetat som forskare vid Stockholms Universitet och Industrins utredningsinstitutet (numera Institutet för Näringslivsforskning). Han har även varit chef för Handelns Utredningsinstitut.

Stefan Fölster har skrivit flera böcker, bland annat
– Sverige har blivit en fet katt – ekonomiska konsekvenser av reformtröttheten
– Fri Zon – så blev datorer, datorspel och internet världens tillväxtmotor (Stefan Fölster och Nima Sanandaji)
– Jämlikheten som försvann
– Farväl till världsundergången
– Företagarens återkomst

På AkademikerKompetens i Stockholm 2013 föreläser Stefan Fölster på temat ”Så klarar sig Sverige i finanskrisens kölvatten”. Hur reder Europa ut skuldkrisen? Många länder reformerar nu och stärker sin konkurrenskraft. Hur klarar Sverige exporten och finansiering av välfärden?

För mer information eller bokning av Stefan Fölster, vänligen kontakta Mace Speakers telefon 08-22 20 10 eller info@macespeakers.se