En helt vanlig arbetsdag är ”fullmatad”, utan utrymme för reflektion. Små luckor i agendan tätas effektivt med sms, email och annan digital media. Kontaktytan är global. Härligt! Men myntet har två sidor. Varje ”pling” för med sig beslutskrav, vi måste ta ställning, uppdatera oss och komma-ihåg.

Plötsligt ser vi inte klart längre, fattar dåliga beslut, har svårt med fokus och tolkar det mesta negativt. Vi blir grälsjuka, utvecklar relationer som skaver och äter fel. Vad hände? Kan vi hitta svaren i den snabbt växande kunskapen om hjärnan?

Den senaste kunskapen om hjärnan lär oss mycket om engagemang, drivkrafter och viktiga funktioner som beslutsfattande, fokus och flow. Vi behöver respektera de djupt mänskliga biologiska skeendena, inte bara i vår kropp utan även i vår knopp. När vi börjar tillämpa den nya kunskapen om hur hjärnan fungerar kommer vi få ut mesta möjliga kraft.

Marie Ryd är vetenskapsjournalist och ledarskapskonsult, fd forskare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap. Som chefredaktör för HOLONE, en informationstjänst för den som vill hålla sig ”ajour” med det senaste inom social och kognitiv hjärnforskning, har hon totalfokus på hur den friska hjärnan fungerar som bäst. Hon är en uppskattad och väl anlitad föreläsare med avstamp i den neurovetenskapliga forskningsfronten, sedan 10 år även instruktör i meditation och mindfulness.

Kommentera