Talare

Våra talare på akademikerkompetens

Marie Ryd ”Resilience”, Hälsa, Hjärnan, Ledarskap, Mindfulness, Stress

En helt vanlig arbetsdag är ”fullmatad”, utan utrymme för reflektion. Små luckor i agendan tätas effektivt med sms, email och annan digital media. Kontaktytan är global. Härligt! Men myntet har två sidor. Varje ”pling” för med sig beslutskrav, vi måste ta ställning, uppdatera oss och komma-ihåg.

Plötsligt ser vi inte klart längre, fattar dåliga beslut, har svårt med fokus och tolkar det mesta negativt. Vi blir grälsjuka, utvecklar relationer som skaver och äter fel. Vad hände? Kan vi hitta svaren i den snabbt växande kunskapen om hjärnan?

Cecilia Hed Malmström Balans i livet, Drivkraft, Förändring, Genus, Kommunikation, Krishantering, Kundbemötande, Ledarskap, Miljö, Möten, Motivation, Personlig utveckling, Stress, Teamutveckling, verbal och icke verbal kommunikation,

Om Cecilia Hed Malmström

Cecilias Hed Malmströms föredrag bygger på hennes erfarenheter från Sydpolsbasen Amundsen-Scott där Cecilia under fyra månader deltog i ett forskningsprojekt boende i tält i -58°C och ombord på Polarfartyg till Antarktis, Grönland och Svalbard. Cecilia har lång erfarenhet av att arbeta i organisationer som är utsatta för förändring. Isolerade och statiska med utsatt ledarskap och som kvinna i en mansdominerad värld.

Polarguiden Cecilia Hed Malmströms föreläsning visar på problembilder som vi inte alltid reflekterar över. Hur vi människor reagerar och förväxlar. Hur olika vi är som män och kvinnor, men också hur enkelt det kan vara att få till en önskad förändring. Cecilia motto är ´vi är varandras arbetsmiljö´. Hennes föredrag beskriver hur ledarskap kan se ut i utsatta områden – ett hierarkiskt ledarskap. Skillnaden mellan att arbeta under manligt och kvinnligt ledarskap och hur man som medarbetare kan ställa krav, men också hur man kan vara krävande för en ledare. Det handlar om relationer.

Cecilia Hed Malmströms vanligaste föredragsrubriker:

Drivkraft och arbetsglädje
Livsglädje på arbetstid
Vi är varandras arbetsmiljö
Ledarskap från ett medarbetarperspektiv
Manligt och kvinnligt ledarskap
Förändring
Miljö
Miljöcertifiering (kurs)
Att sälja det som inte finns – att sälja en upplevelse.
Några röster från Cecilia Hed Malmströms seminarier:

Mycket inspiration och tankeväckare! Hörbar och tydlig.
Lärorikt. Fantastiskt engagemang.
Otroligt inspirerande. Dagen blir bara bättre!
Bra känsla. Jättebra och intressant.
Bra metodik & pedagogik. Alltigenom en bra inspiration för entreprenörskap
Roligt, tankeväckande, intressant och mycket inspirerande.
Intressant att få höra hur man utvecklar och säljer tjänster!
Intressant ämne, otroligt vid och genuin erfarenhet färgstarkt kommunicerad.
Har länge velat lyssna på Cecilia, men kanske främst på hennes polaräventyr. Underhållande och engagerande!
Fantastiskt! Vilken utstrålning!
Imponerande storytelling
Mycket engagerad föreläsare. Bra pedagogik att visa på praktiska exempel och hur man kan applicera en upplevelseindustri på en annan.
Roligt med verkliga exempel. Cecilia använde lagom mycket humor och sarkasm!
Nytänk och inspirerande. Inte en död sekund.
Läs mer på www.polarguiden.se
Lyssna här https://www.youtube.com/watch?v=wGBPurQgQ4Q

Föreläser i:
Linköping

Per Furumo Per Furumo föreläser om “God muntlig framställning – att vara maximalt professionell i det skarpa läget”

Vad vi säger är viktigt, hur vi säger samma sak kan vara avgörande för genomslaget! Idag vet vi att en talares framtoning är lika viktig som själva budskapet. Således kan god muntlig framställning vara ett direkt avgörande konkurrensmedel på en marknad där skillnaden mellan produkterna som erbjuds ofta är försumbar för kunden. Oberoende av om kommunikationen är extern eller intern finns det ingenting som slår tydlighet. Detta gäller inte bara innehållet i våra anföranden utan i minst lika hög grad uttrycket. Forskning från bl a IMD och Harvard visar detta påtagligt. Kroppsspråket är en naturligt integrerad del av ovanstående.

Per Furumo är konsult i muntlig framställning/retorik/presentationsteknik. Per Furumo är ursprungligen utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har innan han började med Voice and Message på heltid samarbetat med flera av världens ledande dirigenter, orkestrar och solister.

För mer information eller bokning av Per Furumo, vänligen kontakta Mace Speakers, tel 08-22 20 10 eller info@macespeakers.se

Föreläser i:
Linköping