Per Furumo

Per Furumo föreläser om ”God muntlig framställning – att vara maximalt professionell i det skarpa läget”

Vad vi säger är viktigt,  hur vi säger samma sak kan vara avgörande för genomslaget! Idag vet vi att en talares framtoning är lika viktig som själva budskapet.  Således kan god muntlig framställning vara ett direkt  avgörande konkurrensmedel på en marknad där skillnaden mellan produkterna som erbjuds ofta är försumbar för kunden.  Oberoende av om kommunikationen är extern eller intern finns det ingenting som slår tydlighet. Detta gäller inte bara  innehållet i våra anföranden utan i minst lika hög grad uttrycket.  Forskning från bl a IMD och Harvard visar detta påtagligt.  Kroppsspråket är en naturligt integrerad del av ovanstående.

Per Furumo är konsult i muntlig framställning/retorik/presentationsteknik.  Per Furumo är ursprungligen utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har innan han började med Voice and Message på heltid samarbetat med flera av världens ledande dirigenter, orkestrar och solister.

För mer information eller bokning av Per Furumo, vänligen kontakta Mace Speakers, tel 08-22 20 10 eller info@macespeakers.se

Kommentera