Medverkande fackförbund

Civilekonomerna

Civilekonomerna ger professionell support och rådgivning till 40 000 medlemmar varav 12 000 studenter. Vår målsättning är att din utbildning ska löna sig bland annat genom bra villkor i arbetslivet. Förbundet har sedan 1937 arbetat med det mesta som rör civilekonomers arbetsliv. Vi har därför en gedigen kompetens inom området som även du har nytta av.

Civilekonomernas medlemmar finns i alla sektorer på arbetsmarknaden och arbetsuppgifterna varierar stort. Nära var tredje medlem är chef och många har egna företag. Även om variationen är rik är den gemensamma nämnaren att alla är civilekonomer. Du vinner på vår styrka – exklusivt fokus på civilekonomer.
Som medlem i Civilekonomerna får du förmåner som ger dig ett försprång i din karriär. Vi kan civilekonomers och ekonomers arbetsvillkor och vårt utbud av tjänster är anpassade för att ge dig maximal hjälp genom hela ditt yrkesliv. Du kan få en egen mentor, gå med i våra karriärnätverk, gå på seminarier och föreläsningar, få råd och stöd i arbetsrättsliga frågor, lönerådgivning, CV-coachning, försäkra din inkomst och mycket annat.

Alla som har minst en kandidatexamen med minst 120 hp (motsvarar 80 ”gamla” poäng) i företagsekonomi och/eller nationalekonomi, 30 hp (20 poäng) i övriga ekonomiska ämnen, till exempel statistik, informatik, juridik, handelsrätt, ekonomisk historia eller ekonomisk geografi eller liknande samt 30 hp (20 poäng) i valfria ämnen kan bli medlemmar hos oss.

Välkommen som medlem!
Civilekonomerna

DiK

DIK är facket för dig som arbetar eller studerar inom kultur och kommunikation.
Medlemmarna finns på många olika arbetsplatser, de arbetar bland annat på kommunikationsavdelningar och byråer, på bibliotek och i arkiv, på museer eller te.x. inom kulturadministration och turism.
20 000 medlemmar får stöd och service av drygt 1 200 lokala fackliga företrädare och 30 medarbetare på DIK:s kansli. Vi som jobbar för DIK har gedigen kunskap om din profession och de situationer som kan uppstå i din arbetsvardag.
Läs mer och bli medlem på www.dik.se/medlem-i-dik/praktiskt/ga-med/

Jusek

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Ett fackförbund med 88 000 medlemmar som stärker medlemmarnas konkurrenskraft genom hela karriären. Med omfattande medlemsrådgivning stöttar vi dig vid förändringar, lönesamtal och andra tillfällen när du behöver råd. Som medlem har du också tillgång till ett stort antal event och tjänster som du kan ha nytta av när du vill utvecklas på ditt nuvarande arbete, byta jobb eller bara är nyfiken att lära nytt. Jusek utvecklar kontinuerligt verksamheten för att stärka medlemmarnas ställning på arbetsmarknaden.

Naturvetarna

Att vara medlem i Naturvetarna ger dig stöd och trygghet på arbetsmarknaden. Vi är det fackförbund som kan naturvetares möjligheter och utmaningar bäst. Därför får du rådgivning och förmåner som är exklusiva för dig som är naturvetare.

Vi erbjuder naturvetare individuell service för framgång i arbetslivet. Vi företräder dig, oavsett om du är nyutexaminerad eller har lång erfarenhet, är chef, student, doktorand eller företagare. Du behövs för att vi ska kunna förhandla fram trygga och förmånliga kollektivavtal för naturvetare.

Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.

SRAT

För dig som är akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

SRAT har många yrkes- och arbetsplatsföreningar som bevakar dina särskilda intressen.

Hos SRAT har du dessutom en personlig ombudsman och möjlighet att få stöd i dina tankar om karriär och kompetensutveckling. I medlemsskapet ingår inkomstförsäkring och sjukinkomstförsäkring med hälsoombud. Det är unikt!
Välkommen att läsa mer om oss på www.srat.se/bli_medlem.

Sveriges Arbetsterapeuter

Om du är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter är du verkligen inte ensam.
Omkring 90 procent av alla arbetsterapeuter i Sverige är medlem hos oss. Och det finns två anledningar: vi driver både arbetsterapeuternas fackliga och yrkesmässiga intressen!
Sveriges Arbetsterapeuter är en partipolitiskt obunden organisation och en del av Saco. Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar 640 000 akademiker i 22 medlemsförbund.

Välkommen till Sveriges Arbetsterapeuter du också, om du inte redan är medlem.

SULF

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. Vi har ca 21.000 medlemmar och vi är det enda förbundet som lägger all vår kraft på högskolan. Med ett medlemskap i SULF får du tillgång till den kunskap du behöver för att orientera dig i högskolevärldens djungel av lagar och förordningar. Sveriges mest välutbildade medlemmar finns hos oss – bli en av oss! Läs mer och bli medlem på www.sulf.se/medlemskap

Sveriges Veterinärförbund

SVF, är en intresseförening för veterinärer och veterinärstuderande. Syftet är att utveckla veterinärkonsten och veterinärmedicinska vetenskaper samt tillse förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.
SVF är anslutet till Saco.

SVF står på tre ben: Anställda Veterinärers Förening, AVF (fackliga frågor, lön, anställningsavtal, juridisk hjälp), Företagande Veterinärers Förening, FVF (bevakar de företagande medlemmarnas specifika frågor), Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS, (yrkes- och professionsfrågor, specialistutbildningar).
Besök www.svf.se för mer information.