Göran Bryntse

Göran Bryntse, tekn.dr. är välkänd skribent, debattör och expert i energi- och miljöfrågor som också brinner för etiska värderingar.

Göran Bryntse är ordförande för SERO:s (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) sektion för effektivare energianvändning.

Åren 1998-2003 ingick Göran Bryntse i Energimyndighetens styrelse. Han har suttit i Svenska Naturskyddsföreningens styrelse och varit ordförande i Dalarnas Naturskyddsförening. Göran Bryntse anlitas flitigt som energiexpert i statliga utredningar.

Hela sitt vuxna liv har Göran Bryntse ägnat sig åt miljö- och energifrågor. Han är ”pappa” till miljövänligt papper. Göran är huvudförfattare till boken ”Papperet och miljön” från Svenska Naturskyddsföreningen och Miljöförbundet.

På 70-talet var Göran Bryntse med och grundade Älvräddarnas samorganisation och var dess första ordförande. Han verkade aktivt i Rädda Ljusnan-gruppen i Järvsö 1971. Han var  styrelseledamot i Vattenkraftberedningen 1983 som värnade om landet mest skyddsvärda älvar.

2006 var han gästprofessor på universitet i Sydney där han undervisade på avdelningen för industriell design.

Några av Görans Bryntses mest bokade  föreläsningar:

Personlig etik
Göran hävdar att etikens grund är att medvetet ta på sig ansvaret för sina handlingar. Det innebär att man inte bör skylla ifrån sig.
Skyll inte på din egen situation eftersom den är konsekvensen av dina egna val. Ej heller på högre makter, det är eskapism.
Gör medvetna val. Om du inte väljer blir du offer för andras val.
Dessa sanningar och mycket mer är innehållet i Göran Bryntses populära föreläsningar i personlig etik.

Personlig utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar energianvändning 2020

Några röster:

”Det var mycket intressant att lyssna till din föreläsning om existensialism i går
Jag hoppas att du har möjligheter att skicka mig underlaget om det du föreläste.”

För mer information eller bokning av Göran Bryntse, vänligen kontakta Mace Speakers telefon 08-22 20 10 eller info@macespeakers.se