Talare 2>

Vi har medverkat i AkademikerKompetens

Marika Jonmar & Carolina Seblad

En föreläsning med syfte att inspirera dig till att ta kommandot över…

Angela Ahola

Angela Ahola föreläser i ämnet "Skulle du köpa dig själv?" Om vikten av…

Anders Gustavsson

Med hjälp av föredrag kan ni utveckla ledarskapet, organisationen och medarbetarna. Därigenom…

Helena Källerman

Helena Källerman är Ledare, Konsult, Författare och Föreläsare. Hon är Magister i…

Kommentera