Emma Pihl

Emma Pihl varvar interaktiva övningar, inspirerande exempel, förklarande modeller och är en föreläsare full av engagemang, glädje, professionalitet och smittande energi. Föreläsningar och workshops skräddarsys utifrån kundens behov och föreläsningsämnets omfattning.
Några smakprov på Emma Pihls workshops och föreläsningar:

– Att leda nästa generation , Generation Y obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Nästa generation, generation Y, intar nu arbetsmarknaden. Dessa 80- och 90-talister ställer krav, är orädda, illojala och fulla med utmanande idéer. Detta skapar antingen problem eller lönsamhetsgenererande och organisationsutvecklande möjligheter!

Föreläsningen med Emma Pihl ger nycklarna till det generationsanpassade ledarskap som behövs för att ditt företag på bästa sätt ska kunna leda, utveckla och behålla nästa generations medarbetare, och få dem att prestera optimalt. Föreläsningen ger bland annat svar
 på hur du motiverar generationen som inte längre attraheras av guldklockor och hur ett plus ett blir 
tre för ditt företag. Detta genom att addera tidigare generationers erfarenheter med den nya generationens digitala 
förmåga och nytänkande idéer.

– Self Management –Konsten att leda sig själv till förändring!
I förändring som du utsätts för eller i förändring som du vill åstadkomma i
ditt liv eller din karriär så har du nytta av Self Management- kunskapen
om hur du leder dig själv.

Syftet men föreläsningen är att deltagarna skall lämna den med nya insikter och kunskaper, ökad självkännedom och med känslan av att allt är möjligt.

Ur innehållet: *Drivkrafter framåt *Förändra beteenden *Stärka ditt
självförtroende för att hitta och våga välja din egen väg. *Du som din
egen ledare *Att hantera med- och motgång.

Passar målgruppen: Företag som är i en förändringsprocess.
Medarbetare eller målgrupper som vill ha förändring i sitt liv.

– Kontroll – Chefens bästa vän eller fiende?
Emma Pihls bok Let go! är skriven utifrån en forskningsrapport som
visade på att för kontrollerande chefer gjorde att företagen presterade
sämre resultat. Föreläsningen ger verktyg för att kontrollbalansera ditt
beteende och hitta din unika avvägning mellan kontroll och tillit över dina
medarbetare.

Ur innehållet; *Grunderna och förståelse för vad kontroll är och påverkar
oss. *Kontrollpersonligheter utifrån DISC *Kontrollbalans i chefsrollen
*Verktyg för mer kontroll och för att släppa kontroll

– Konfliktförebyggande kommunikation,
Konflikter är en obalans i kommunikation menar författaren och coachen
Emma Pihl som gör föreläsningen Konfliktförebyggande kommunikation.
Föreläsningen ger både dig som är konflikträdd och dig som gärna
gör din röst hörd även då effekten kan bli obekväm enkla nycklar för
att förstå, lösa och hantera konflikter i vardagen. Föreläsaren lär dig
konfilktens rot och bot och hon lär dig också att känna igen mönster i en
konflikt på arbetsplatsen eller i relationen. Genom god kommunikation
och kännedom om konfliktens nycklar kan vi skapa arbetsplatser med
högt i tak och fler individer som bidrar med sin fulla potential.

– Vinnare i din egen tävling!
Utifrån Emma Pihls bok med samma titel föreläser Emma om sin
inspirerande livsresa och delar med sig lärorika och användbara
livsnycklar och modeller för hur du ska kunna ta ditt liv från bra till bättre.
Att vinna sin egen tävling handlar om att utmana sig själv och därigenom
utvecklas som människa, medarbetare och ledare. Föreläsningen är en
inspiration för din personliga utveckling och leder till reflektion, eftertanke
och nya sätt att hantera utmaningar och dig själv.

För mer information eller bokning av Emma Pihl, vänligen kontakta Mace Speakers på 08-22 20 10 eller info@macespeakers.se