Annika Dopping

Annika Dopping är en erfaren TV– och filmproducent, moderator, föreläsare, skribent, konceptutvecklare och kommunikationskonsult. Hon är specialiserad på hållbarhet i alla former, framför allt hälsa, miljö, ledarskap och mänskliga frågor.
 Som moderator brinner Annika för att använda sin trovärdighet och värme för att förtydliga och förstärka budskap mellan scen och  publik, skapa meningsfulla möten, locka fram insikter, väcka motivation, passion och framtidstro. Hon skapar dialog, delaktighet och närvaro och använder all sin fantasi och lyhördhet för att möta – och överträffa – kundens förväntningar.
Annika Dopping är en erfaren TV– och filmproducent, moderator, föreläsare, skribent, konceptutvecklare och kommunikationskonsult. Hon är specialiserad på hållbarhet i alla former, framför allt hälsa, miljö, ledarskap och mänskliga frågor.
Som moderator brinner Annika för att använda sin trovärdighet och värme för att förtydliga och förstärka budskap mellan scen och  publik, skapa meningsfulla möten, locka fram insikter, väcka motivation, passion och framtidstro. Hon skapar dialog, delaktighet och närvaro och använder all sin fantasi och lyhördhet för att möta – och överträffa – kundens förväntningar.

Som föreläsare vill Annika stärka publikens ”Resilience” eller motståndskraft/buffertförmåga mot allehanda inre och yttre påfrestningar och öka vår beredskap för oförutsedda händelser. Annika älskar att stimulera mänsklig växt och utveckling genom att väcka insikter, humor, igenkänning och känslan av sammanhang. Hon lyfter fram och fokuserar på vägar till ett hållbart samhälle i alla dess uttryck och beståndsdelar, såväl fysiskt och praktiskt som mentalt, socialt, känslomässigt och existentiellt.

Publiken brukar känna att de fått högkaratig, matnyttig kunskap, inspiration och handlingskraft.

För mer information eller bokning av Annika Dopping, vänligen kontakta Mace Speakers telefon 08-22 20 10 eller info@macespeakers.se