Angela Ahola

Angela Ahola föreläser i ämnet ”Skulle du köpa dig själv?”

Om vikten av det första intrycket och ickeverbal kommunikation i alla relationer

”Det första intrycket är det bestående” är ju bara en gammal klyscha….eller?
Sanningen är att innan människor köper sitt budskap, din tjänst eller din produkt så behöver man ha ”köpt” Dig som person. Den ickeverbala kommunikationen är det som kommunicerar starkast fast vi inte alltid är medvetna om det. Hur ska vi signalera rätt i våra möten med andra?  Samtidigt – hur ska vi lyckas gå bortom vårt första intryck av andra, förbi våra egna förutfattade meningar?

Några av de teman Angela Ahola går igenom i sitt föredrag:

•Hur skapar man vinnande möten?

•Hur signalerar jag trovärdighet?

•Hur viktigt är det första intrycket för framgång?

•Hur medarbetarnas personliga varumärken påverkar företagets varumärke

•Vad behöver vi göra för att sticka ut ur mängden? Kan man bli mer karismatisk?

•Vad kännetecknar en effektiv ledare?

•Vad baseras ett första intryck på?

•Sociala medier eller face-to-face: Hur göra rätt intryck online resp IRL?

•Trender: Hur ser utvecklingen ut inom möteskulturen; hur människor träffas och påverkar varandra?

För mer information eller bokning av Angela Ahola, vänligen kontakta Mace Speakers, tel 08-22 20 10 eller info@macespeakers.se