Advisory Board

Som fackliga akademikerförbund strävar vi efter kunniga och engagerade medlemmar. Därför erbjuder vi ett seminarieprogram anpassat för akademiker med djup, spännvidd och kvalitet exklusivt för dig som medlem.

Det blir allt viktigare att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden under hela sitt yrkesverksamma liv. Din kompetensutveckling är därför viktig för dig och din arbetsgivare men också för oss som fackliga akademikerförbund.

Vi vill bidra till att du som är medlem utvecklas inom din profession genom att bjuda på ett seminarieprogram med:

  • Djup – som ger ökad kunskap
  • Spännvidd – som ger inspiration
  • Kvalitet – som ger medlemsnytta
  • Akademisk tyngd – som har relevans för din profession
  • Exklusivitet – som förmån endast för medlemmar

Vi som står bakom AkademikerKompetens är Civilekonomerna, DIK, Jusek, Naturvetarna., SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och Sveriges Veterinärförbund.

Väl mött!